FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/01/2009

Rätt till förlängning av hyresavtal för medhyresgäst

Hejsan Jag har senaste tiden delat lägenhet med en kompis, vi står båda på kontraktet till lägenheten. Nu ska jag flytta ihop med min flickvän, och kontaktade min hyresvärd för att säga upp min del av lägenheten. Hyresvärden påstår att lägenheten då måste sägas upp helt, och att min kompis måste "söka om" den. Är detta verkligen riktigt? De påstår också att han måste kunna uppge tillräckliga inkomster. Han har tyvärr inget jobb för tillfället, men har en borgenär. Jag tycker att det verkar konstigt att om man en gång skrivit ett kontrakt, tvingas göra om allt igen. Är detta verkligen rätt? Jag kan nu inte säga upp min del av kontraktet då min kompis rikerar att bli utan lägenhet. Mvh

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga! Detta avser ett avtal varpå hyreslagen, 12kap. jordabalken, är tillämplig. När ett hyresavtal, som i ert fall hyrs av två hyresgäster gemensamt, sägs upp av ena hyresgästen, finns en möjlighet för den andre hyresgästen att enligt bestämmelserna i 12 kap. 47 och 49 §§ jordabalken få hyresavtalet förlängt för egen del om hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som hyresgäst. Således föreligger en rätt för medhyresgästen att under vissa förutsättningar få hyresavtalet förlängt för egen del. En hyresvärd som inte vill samtycka till en förlängning av hyresavtalet enligt 47 § skall inom en månad efter det att ena hyresgästen sagt upp hyresavtalet anmoda den som har rätt till förlängning att flytta. En sådan anmodan är utan verkan om inte hyresvärden inom en månad därefter hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som har anmodats ändå flyttar innan tiden för hänskjutade gått ut. Huruvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med din vän som hyresgäst bedöms b.la med hänsyn till dennes ekonomi. Dåliga ekonomiska förutsättningar talar således mot att din vän får en förlängning av hyresavtalet. Detta går dock inte att avgöra utifrån förutsättningarna i frågan, utan är något hyresnämnden tar ställning till i fall av en tvist. Med vänliga hälsningar,
Andreas MalmbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”