FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/01/2009

Hävning av fastighetsköp

Har sålt vårt hus genom mäklare,fick en köpare ganska fort som var inblandad i en budgivning med en annan köpare.köpare 1 lade till slut ett bud som vi antog och vi blev ombedd att komma och skriva alla papper och tillträdesdag och allt gjordes av och hos mäklaren.Vi och köparen träffades hos mäklaren och gick igenom alla punkter i kontraktet varefter alla berörda skrev under kontraktet och köparen lade en handpenning.Tre dagar senare ringer köparen till mäklaren och vill upphäva köpet han säger att han blivit lurad att skriva på och vill ha alla pengar tillbaka,vad gör man åt det? tacksam för ett svar.

Lawline svarar

Hej, Jag utgår i svaret ifrån att husköpet även omfattar en fastighet, det vill säga den mark huset står på. Jordabalken är den lag som reglerar fastighetsköp, vilken du finner https://lagen.nu/1970:994. Det finns i balkens 4:e kapitel bestämmelser som reglerar köp av fast egendom. Då mäklare varit inblandad i transaktionen utgår jag vidare ifrån att de formkrav i JB 4:1, kring köpehandlingens upprättande är uppfyllda. De regler som en köpare med stöd av jordabalken kan nyttja, för att kunna häva ett köp som i övrigt uppfyller ovan nämnda regler kring köpehandlingens upprättande, återfinns i 12-19§§, samma kapitel som ovan, jordabalken. Gemensamt för dessa regler är att de behandlar situationer då fastigheten är behäftad med skada, fel eller dylikt. Det framgår inte av frågan av vilken anledning köparen anser sig vara lurad. Klart är dock att denne endast genom kort hävda att denne blivit lurad inte har rätt att häva köpet. Det är upp till köparen att presentera sina anspråk och grunderna för detsamma. Först därefter är det möjligt att avgöra huruvida denne skulle nå framgång med sina anspråk. Med vänlig hälsning,
John HerrmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?