FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt11/03/2009

Hävning av fastighetsköp

Min familj ska efter min fars bortgång sälja av delar av det lantbruk ( mark + ladugårdsbyggnad ) han drev. Köpare finns och köpekontrakt är påskrivet. Det problem vi har råkat ut för är att köparen förhalar betalningen utan några egentliga skäl. Handpenning är dock betald. Vad kan vi göra för att "tvinga" fram en betalning ? Kan vi kräva att köpet hävs med hänvisning till att köparen inte fullföljer ingånget avtal och kräva skadestånd för våra kostnader, tex räntekostnader ?

Lawline svarar

Hej, Fastighetsköp är formbundna och det finns särskild reglering för situationen du beskriver i 4 kap. Jordabalken (JB). Utgångspunkten är att hävning, återgång av köpet, endast är möjligt om en sådan bestämmelse intas i köpehandlingen enligt 4 kap. 3 § 1 p. JB se https://lagen.nu/1970:994. Det krävs alltså ett hävnings- eller återgångsförbehåll i köpehandlingen. Alternativt kan man avtala att ett köpebrev skall upprättas. Man använder sig då av dubbla köpehandlingar. En sådan bestämmelse i avtalet anses innebära att köpets bestånd gjorts beroende av att köparen erlägger betalning enligt 4 kap. 5 § JB se https://lagen.nu/1970:994. När köpebrev väl upprättats är köpet inte längre beroende av villkoret enligt 4 kap. 6 § JB se https://lagen.nu/1970:994. Möjligheten till hävning beror alltså på hur köpehandlingen ser ut. Det krävs även att köparens dröjsmål med betalning är väsentligt. Om ni kan häva köpet har ni rätt till skadestånd enligt 4 kap. 25 § 2 st. JB se https://lagen.nu/1970:994. Ofta intas en klausul i avtalet som innebär att säljaren får behålla handpenningen vid hävning och att detta utgör ”skadeståndet”. Om så inte är fallet anses handpenningen normalt utgöra ett tak för hur mycket skadestånd som säljaren kan kräva. Överskjutande kostnader ersätts alltså inte. Om ni inte kan häva köpet har ni rätt till ränta enligt 4 kap. 25 § 1 st. JB se https://lagen.nu/1970:994. I sista hand får ni stämma köparen för att få en dom som Kronofogdemyndigheten sedan kan verkställa. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”