FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/04/2009

Skadeståndskrav vid ogiltig uppsägning

Hej... Jag arbetade på ett företag och blev ogiltigt uppsagd och 2 veckor efter det gick bolaget i konkurs. Fråga 1. Kan jag driva skadeståndskrav mot ägarna personligen? Fråga 2. Alla vid företaget hade egna datorer och nu efter konkursen har alla tagit hem sina datorer utom jag då min dator står kvar på företaget. Och alla säger att dom ska köpa sina datorer vilket även jag vill göra men var ska datorerna finnas till konkursförvaltaren gjort klart med försäljningen? Mvh

Lawline svarar

Hej, Jag vet ingenting om detaljerna kring din uppsägning och utgår därför ifrån att du som du säger har blivit uppsagd på ett otillbörligt sätt. Detta kan förstås ske på flera olika sätt men du bör beakta att arbetsbrist hos arbetsgivaren alltid är en saklig grund för uppsägning. Eftersom företaget har gått i konkurs kanske det är möjligt att verksamheten hade minskat så pass mycket att arbetsbrist förelåg vid tiden för uppsägning se 7 § lagen om anställningsskydd https://lagen.nu/1982:80. Om vi utgår från att uppsägningen är ogiltig blir konsekvensen att du kan vara berättigade skadestånd. Du kan erhålla dels ett ekonomiskt skadestånd för den skada du har lidit och dels ett allmänt skadestånd för den kränkning en felaktig uppsägning innebär se 38 § LAS. Det ekonomiska skadeståndet motsvarar din faktiska förlust på grund av uppsägningen, med andra ord utebliven lön. Vad kränkningen konstituerar för ersättning beror på vilket sätt uppsägningen bryter mot ditt anställningsskydd. En skadeståndstalan riktas i detta fall mot konkursboet som träder in i arbetsgivarens ställe, anspråk riktas alltså inte mot ägarna av företaget personligen. Om du planerar att gå vidare med det här bör du kontakta ditt fack. Om företaget äger de datorer som dina kollegor har tagit med sig hem betyder det ytterst att det är konkursboet genom företaget som äger förfoga över dem också. Att ta med sig datorerna hem utan tillstånd kan utgöra ett olovligt förfogande vilket är straffbart 10:4 BrB https://lagen.nu/1962:700#A2. Med andra ord borde datorerna stanna kvar i företagets/konkusboets besittning till dess ni vet om ni kan få köpa ut datorerna. Vid en konkurs måste förvaltaren sälja allt av värde, denne kanske kan tänka sig att sälja datorerna till er som arbetade på företaget. Förvaltaren kan även sälja hela verksamheten i dess helhet och kommer datorerna ingå, då kan du nog inte räkna med att få köpa ut din dator. Med vänlig hälsning
Natalie LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000