Är äktenskapsförord en bra lösning för oss

FRÅGA
vi skall skriva äktenskapsföord då min man är delägare i ett företag han har varit med att bygga upp. Skall alla hans aktier tillfalla honom utan att detta kompenseras med att jag får tex en större del i huset vid ev skils-mässa? Hur värderas "min insats" som varit hemma och skött familjen? Kollegorna har valt att skriva in ett engångsbelopp som frun får isåfall men jag anser att det kan bli väldigt fel ifall företaget då inte alls går bra, då skall mina barns far hamna i knipa för att jag skall ha pengar. Och åt andra håller blir det ju också fel - är företaget högt värderat får inte jag någon del i det trots att jag bidragit hemma så han kunnat jobba mycket. Vad är vanligaste lösningen?
SVAR

Vad som är den vanligaste lösningen kan jag inte svara på. Jag tror att det finns exempel på alla möjliga lösningar på det problem du presenterar. Det viktigaste för dig är nog, dels att sätta sig in i vad de olika alternativen innebär, dels att konkretisera vad du (ni) vill åstadkomma med ert eventuella förord. Effekten av ert agerande, med eller utan förord, bör ju vara att ni känner trygghet och att rättvisa råder mellan er.Man skall veta att lagstiftningen, i sig, erbjuder en lösning på ert problem. Detta är väl genomtänkta regler för hur egendom mellan makar skall fördelas. Äktenskapsförordet skapar en avvikelse från detta. Det innebär inte att äktenskapsförord behöver vara en dålig lösning, men man skall noga tänka igenom vad de förändringar man skapar leder till i olika situationer.Om ni inte skriver något äktenskapsförord då kommer all er respektive egendom att vara giftorättsgods (under förutsättningen att ni inte erhållit gåvor eller arv från någon tredjeman med ett villkor eller förord om att den egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom). Om all egendom är giftorättsgods kommer det att innebära att ni, vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa), delar allt lika. Dock finns vissa jämkningsregler som kan skapa avvikelser från detta, t ex vid äktenskapsskillnad efter ett kort äktenskap då den ena maken fört med sig mycket mer egendom in i äktenskapet än den andra maken.Ett äktenskapsförord innebär att ni rubbar den balans som lagen skapar. Om man skall upprätta ett förord är det således viktigt att man tänker igenom vad följderna av förordet blir. Ett äktenskapsförord kan skapa balans, om lagens regler leder till obalans, men för att avgöra detta måste man noggrant sätta sig in i både effekten av lagreglerna och av ett äktenskapsförord. I värsta fall kommer ett förord att innebära att dina år som hemmafru blir väldigt lågt värderade. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord så skulle, det du verkar tycka vara rimligt, bli resultatet av en bodelning – nämligen att maken får företaget på sin lott och att du t ex får lite större del av husets värde på din lott.Det är också viktigt att veta att ett äktenskapsförord kan avskaffas och även ändras hur många gånger som helst. Ni skulle kunna skriva ett äktenskapsförord nu, för att sedan efter några år, då förutsättningarna ser annorlunda ut, skriva ett nytt. Om ett äktenskapsförord skapar en allt för skev fördelning mellan makar vid bodelning, t ex vid äktenskapsskillnad, då kan den förfördelade maken begära jämkning av äktenskapsförordet vid domstol eller hos bodelningsförrättaren. Denna jämkning kan naturligtvis även åstadkommas genom ett avtal mellan makarna, under förutsättning att de är överens.Lycka till med ert äktenskapsförord!Med vänliga hälsningar,

Henrik Wallin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97573)