FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 27/03/2009

Tjänstledig – när börjar uppsägningstiden löpa?

Hej Vid uppsägning under pågående tjänstledighet, kan arbetsgivaren avkräva uppsägningstiden (att man jobbar) under eller efter tjänstledigheten? Eller börjar uppsägningstiden löpa samtidigt som man är tjänstledig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I 11 § lagen om anställningsskydd finns regler om uppsägningstid (se http://lagen.nu/1982:80#R4). Förutom när det gäller föräldraledighet gäller att uppsägningstiden börjar löpa under tjänstledigheten. Vid föräldraledighet finns undantagsregler som innebär att uppsägningstiden inte börjar löpa förrän arbetet återupptas eller arbetet skulle ha återupptagits enligt anmälan om föräldraledighet. Med andra ord gäller i normalfallet att uppsägningstiden löper under tjänstledigheten, men det finns ingen plikt för den anställde att gå tillbaka och arbeta under denna tid när tjänstledighet har beviljats. Om uppsägningstiden varar längre än tjänstledigheten måste den anställde däremot återvända till arbetet för att fullgöra sin arbetsplikt. Tänk på att när det gäller arbetsrättsligt relaterade frågor är det alltid bra att dubbelkolla ifall avvikande regleringar finns i ett eventuellt kollektivavtal! Jag hoppas att jag varit till din hjälp Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare