FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/12/2008

Begränsning av arrende

Har ett skriftligt avtal om "livstids vederlagsfri nyttjanderätt" på jordbruksmark om 5 hektar. Vad gäller rent generellt avseende begränsningar, rättigheter och skyldigheter mellan ägare och den som har nyttjanderätt av mark?

Lawline svarar

Hej! Upplåtelse av jorbruksarrende är inte bindande längre än 25 år. Se jordabalken (https://lagen.nu/1970:994) 7 kap. 5 § 1 st. p. 2 och p. 3 e contrario (motsatsvis). Är det fråga om annat arrende än jordbruksarrende gäller i ert fall upplåtelsen under din livstid.
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000