FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt07/06/2009

Hyresättning/Tillägg

Hej. Min hyresgäst anser att jag inte får höja K-TV avg. med tio kr i mån. för då skall han överklaga till hyresnämden. För närvarande tar jag 110: mån. mina granar tar ut 150 jag tyker inte att jag är någon okrare. Tack i förhand

Lawline svarar

Hej! Enligt brottsbalken 9:5 är den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå döms för ocker. I ditt fall verkar det inte som om du utnyttjar varken din hyresgästs oförstånd eller lättsinne utan att du snarare vill ta ut en skälig ersättning för den kabeltv som du erbjuder din hyresgäst. Du har även rätt att ta ut ett skäligt tillägg för övriga kostnader som du har vid uthyrningen, till exempel vid möblerad andrahandsuthyrning får en hyresvärd ta ut ett extratillägg på 10-15% av hyreskostnaden. I övrigt görs en bedömning utifrån vad som anses skäligt i förhållande till exempel grannars hyra och om de tar ut 150 kr i tillägg borde inte 110kr kunna anses särdeles oskäligt. Skulle du dock känna dig osäker kan du kontakta hyresnämnden eller hyresgästföreningen för att få ett mer precist svar på hur stora tillägg du får göra.
Nils AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000