FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/05/2009

Uppsägning av hyreskontrakt på bestämt/obestämd tid

Hej, Hyr man ut sitt hus i Sverige, med ett kontrakt där det står att huset uthyres för 3 år, har man då rätt att be hyresgästen att flytta efter denna period. Kan man uppsäga hyreskontrakten efter några år om det inte står i hyreskontrakten att uthyrningen bara är för kortare tid.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln är att hyresavtal löper på obestämd tid JB 12 kap 3 § se https://lagen.nu/1970:994. Dock råder det avtalsfrihet och hyresavtal kan även ingås på bestämd tid vilket är ett sådant avtal som du har. De tidsbestämda avtalen upphör att gälla vid avtalstidens slut. Dock eftersom detta löper över längre tid än nio månader (tre år) behöver du säga upp hyresavtalet för att det skall upphöra att gälla. Uppsägningen skall du göra tre månader i förväg. Detta förutsätt att huset används vid uthyrningen som bostad eller i alla fall till en stor del. I annat fall gäller nio månaders uppsägningstid om det är en lokal se JB 12 kap 4 § se https://lagen.nu/1970:994. Uppsägningen skall vara skriftlig när hyresförhållandet är längre än tre månader, vilket är fallet och skall delges din hyresgäst enligt Delgivningslagen se https://lagen.nu/1970:428. Detta innebär enkelt sagt att uppsägningen skall lämnas till hyresgästen t.ex genom att skicka uppsägningen med brev se JB 8 kap 8 § samt 12 kap 8 se https://lagen.nu/1970:994. Om du inte gör en uppsägning anses avtalet förlängt på obestämt tid, samma gäller om du låter hyresgästen bo kvar en månad efter hyrestiden utan att du anmodat denna att flytta. Med obestämd tid avses att det inte nämns något om en tidsbegränsning i hyreskontraktet. Sådana hyresavtal skall skriftligt sägas upp enligt JB 12 kap 3,8 § (se ovan). Om inte annat har avtalats gäller även där tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som inträffar efter uppsägningen förutsatt att huset användas som bostad eller i vart fall till stor del. Används huset som en lokal är tiden nio månader istället JB 12 kap 4 § se ovan. Visar det sig att uthyrningen av huset görs som lokal finns det vissa specialregleringar som jag inte tar upp här då det inte tillhör frågan som jag förstår det. Dock är du är fri att återkomma till mig om så är fallet. Hoppas detta har varit till din hjälp Med vänlig hälsning
Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”