FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt02/01/2010

Förverkande av nyttjanderätt

Har hyrt ut en plats på camping. Där hyresgästen ej har betalt hyran samt har sin hund ( rotweiler) löst springade och är redlöst berusad och visar ett basebollträ för gäster och personal som känner sej hotade. Hur kan man avhysa denna person?

Lawline svarar

Den nyttjanderätt som din uthyrda campingplats utgör får närmare klassificeras som är ett lägenhetsarrende. Dröjsmål med betalning, över en månad, är ett giltigt skäl för att förverka nyttjanderätten, se JB 8:23 https://lagen.nu/1970:994#K8P23S1.Uppsägningen skall vara skriftlig. Han skall erhålla en kopia av uppsägningen och du skall behålla en kopia. Se till att delge hyresgästen uppsägningen, dvs. han skall kvittera, på den kopia du behåller, att han erhållit ett likalydande exemplar av uppsägningen. Det är också bra om du tar med en kamrat som kan bevittna skeendet om det skulle få något efterspel.Om inte nyttjanderättsinnehavaren därefter självmant avflyttar, efter uppsägning av nyttjanderätten, skall du vända dig till kronofogdemyndigheten och begära handräckning med avhysningen. Denna ansökan skall vara skriftlig och du skall i ansökan närmare ange grunden för ditt yrkande, dvs. anledningen till att du vill ha hjälp med avhysningen, se lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 14 § https://lagen.nu/1990:746#P14S1.Om mannen är hotfull och om du gör bedömningen att det inte går att säga upp honomsjälv. Då får du kontakta polisen och be dem assistera dig vid överlämnandet av uppsägningen.Om mannen har sin hund lös så att andra gäster känner sig otrygga och han går runt berusad med basebollträ kanske du också bör anmäla detta till polisen.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000