Försäljning av samägd egendom

Vi är 6 familjer som gemensamt äger en stor del av en ö i Bohuslän. Vi har ärvt våra mödrar. Om en försäljning ska kunna ske, vad gäller? Att en vill sälja eller att de som äger mer än 50% tillsammans vill sälja eller måste alla vara eniga?

Tack på förhand!

Lawline svarar

När inget är avtalat mellan personer med samäganderätt gäller Samäganderättslagen. Detta innebär alltså att om ett avtal finns, så gäller det före lagbetsämmelserna.Enligt 2 § samäganderättslagen, se http://lagen.nu/1904:48_s.1, krävs enighet mellan delägarna för förfogande över godset och för förvaltning av det. Alltså krävs det att ägarna är överens innan några åtgärder vidtas. Det spelar ingen roll att någon eller några ägare äger en större del av egendom än de andra. Detta gäller också vid försäljning av egendomen.Varje delägare kan emellertid enligt 6 § hos tingsrätten ansöka om att fastigheten ska försäljas på offentlig auktion. Tingsrätten kommer att bevilja en sådan ansökan om inte övriga delägare kan visa synnerliga skäl för att den inte ska säljas på offentlig auktion. Det finns ingen uttömmande uppräkning på sådana synnerliga skäl som omnämns i 6 § samäganderättslagen utan detta är något som domstolen avgör från fall till fall. Exempel på vad som i tidigare praxis ansetts som synnerliga skäl för anstånd kan vara att delägare på grund av ett särskilt dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden gör en förlust vid försäljningen. Vidare föreligger det hinder mot tvångsförsäljning om en tredje person genom testamente förvärvat nyttjanderätt till fastigheten (eller del av). Då får en ägare enligt 12 kap. 2 och 6 §§ äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1958:637, inte överlåta sin andel utan nyttjanderättshavarens samtycke. Hinder mot tvångsförsäljning föreligger också om fastigheten har förvärvats genom testamente och ett överlåtelseförbud uttrycks i testamentet. Av 5 kap. 5 § utsökningsbalken, se http://www.lagen.nu/1981:774, framgår nämligen att egendom som inte får överlåtas enligt föreskrift i testamente inte heller får utmätas.

Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”