FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt26/01/2009

Betalningsansvar för fysisk person i ett aktiebolag

När kan en fysisk person bli personligt betalningsansvarig som ägare för ett aktiebolag?

Lawline svarar

Hej Jag uppfattar din fråga som att du undrar om när en fysisk person kan bli ansvarig för ett aktiebolags skulder eller för fordringar på densamma. Ett sådant betalningsansvar kan uppkomma då ett AB:s egna kapital inte är till minst hälften täckt av dess tillgångar. I detta läge skall Aktiebolagets styrelse genomföra en såkallad kontrollbalansräkning så fort de befarar att så är fallet enligt 25 kap 12-19§§ aktiebolagslagen (se här https://lagen.nu/2005:551). Om detta inte görs och bolaget drivs vidare som om inget hade hänt kan styrelsen och dess ledamöter bli solidariskt ansvariga för förpliktelser som bolaget ingår efter den tid då en kontrollbalansräkning borde ha skett. En aktieägare som deltar i en affär med insikt om att bolaget egentligen borde likvideras kan också drabbas av detta ansvar. Sammanfattningsvis kan man säga att dessa bestämmelser syftar till att hindra att fysiska personer med inblick i ett aktiebolags dåliga ekonomi driver affärer åt bolaget utan eftertanke och utan kontroll. Med vänliga hälsningar
Klas EklundRådgivare