FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/06/2009

Arbetstvist

Hej Jag är i en arbetstvist. Jag försökte förlikas med min arbetsgivare genom att jag erhåller en viss summa pengar vid ett specifikt datum. Jag får inte pengarna vid detta datum. Utgör detta ett väsentligt avtalsbrott, dvs att avtalet är hävt. Även efter det bestämda datumet har jag påminnt arbetsgivaren om överenskommelsen och då sporadiskt erhållit delsummor. Tills slut gav jag arbetsgivaren ett ultimatum att om jag inte har fått in pengarna på mitt konto på dag x anser jag att avtalet är brutet. Inga pengar betalades ut. Jag förlängde fristen ytterligare dagar med samma resultat. Kan jag kräva skadestånd? I mitt fall innebär det att processen fortsätter med advokatkostnader som följd. Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej! Det är som du själv skriver fråga om ett avtalsbrott. Du har också rätt i att för att ett avtal ska kunna hävas måste det vara fråga om ett väsentligt avtalsbrott. Då din arbetsgivare fått ett flertal chanser på sig, men aldrig betalar hela summan, skulle du kunna hävda att det är fråga om ett väsentligt avtalsbrott då du behövt pengarna för länge sedan. Du kan dessutom yrka på skadestånd. Du ska då föra en fastställelsetalan, att din arbetsgivare har begått ett avtalsbrott vilket har lett till att du har hävt avtalet, vilket innebär att du inte längre är förpliktigad att göra det ni avtalat om och att han dessutom är skyldig dig skadestånd. Om du inte vill häva avtalet kan du i domstol istället hävda att du vill ha dina pengar plus ränta från den dag då din arbetsgivare egentligen skulle ha betalt. Du ska då föra en fullgörelsetalan att din arbetsgivare skall fullgöra sin förpliktelse gentemot dig, alltså betala den avtalade summan plus ränta. Om din arbetsgivare förlorar i domstol är det han som står för dina advokatkostnader och vice versa. Lycka till! Mvh
Frida HenkowRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”