FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/12/2008

Turordningsregler vid varsel pga. arbetsbrist

Hej ! Person A har varit anställd på ett företag i 4 år, men bara jobbat ett par månader per år. alltså ca: 8 månader. Person B har varit anställd i 3 år (tillsvidare annställd) och jobbat heltid, alltså 36 månader. Vem får gå först om det varslas pga. arbetsbrist enligt LAS 22. Är det den som jobbar längst eller mest. Har lite svårt att tyda detta med sammanlagda anställningstiden. Väldigt tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Den aktuella regeln är mycket riktigt 22 § lagen om anställningsskydd som Du finner https://lagen.nu/1982:80 . I paragrafens 4:e stycke lyder formuleringen att tuordningen ” bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren”. Till en arbetstagares sammanlagda anställningstid räknas även den tid som en anställd varit frånvarande från jobbet men fortfarande behållit sin anställning. Så med andra ord, om varsel sker p.g.a. arbetsbrist så får den som varit anställd kortast gå först, trots att denne jobbat längst mätt i effektiv tid. Med vänlig hälsning
Ida ForssRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000