FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/07/2009

Tystnadsplikt för styrelseledamöter i brf?

Förpliktigas styrelseledamöter i en brf. både till tystnadsplikt och hemlighetsplikt gentemot övriga medlemmar i föreningen?

Lawline svarar

Hej! Någon uttrycklig tystnadsplikt finns ej reglerad varken i Bostadsrättslagen (1991:614) eller i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Offentlighetsprincipen gäller inte för bostadsrättsföreningar utan den gäller bara för allmänna organ t.ex en kommun och därmed är de inte skyldiga att lämna ut handlingar som inte är uttryckligt reglerad i någon av ovan nämnda lagar. Vissa saker måste lämnas ut på begäran, t.ex utdrag ur lägenhetsförteckning se 9 kap 11 § BRL eller medlemsförteckningen i föreningen se 9 kap 9 § BRL. Sammantaget så bör det dock följa av god moral och etik samt styrelsens ansvar att på bästa sätt sköta föreningens angelägenheter att vårda medlemmarnas intresse. Detta genom att inte sprida känslig information som de besitter, t.ex om en medlem inte sköter sig eller sina betalningar och dylikt. Övrig information som inte kan vara till skada för föreningen eller enskild medlem bör man informera om. Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar hittar du https://lagen.nu/1987:667 Bostadsrättslagen (1991:614) hittar du https://lagen.nu/1991:614 Mvh
Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000