FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/12/2008

Tvångsförsäljning av samägd fastighet

Vi är tre syskon som gemensamt äger en liten sommarbostad.Nu min fråga:mina två syskonvill inte gå med på en försäljning undrar om jag kan tvångsförsälja min andel trots att mina syskon motsätter sig detta och om detta går hur går isåfall detta till rent praktiskt. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Samäganderättslagen reglerar situationen i fråga (se http://lagen.nu/1904:48_s.1). Av lagens 2 § framgår att det krävs samtliga delägares samtycke för att en delägare skall få förfoga över egendom genom till exempel försäljning av andel. Ges inte sådant samtycke finns det möjlighet att istället framtvinga en försäljning av samägd egendom, vilket framgår av lagens 6 §. Det görs genom begäran hos tingsrätten i den ort där den aktuella fastigheten är belägen. För att sådan tvångsförsäljning skall få ske får inget annat ha avtalats mellan er delägare vad gäller försäljning av fastigheten. Även om inget har avtalats mellan er delägare kan försäljningen undvikas om det finns synnerliga skäl, vilket bland annat kan vara sociala- och personliga förhållanden. Finns inga sådana skäl, eller om delägarna inte gör gällande dem, kan tvångsförsäljning ske. En god man kommer att förordnas, som bland annat fördelar köpeskillingen mellan er delägare. Försäljningen sker på offentlig auktion som är öppen för allmänheten. För övrigt kan sägas att det inte finns något hinder mot att en delägare själv bjuder på fastigheten. Det kan också påpekas att tvångsförsäljningen gäller hela fastigheten och inte bara en andel. Därför är rådet att försöka lösa detta genom samtycke från de andra delägarna, men det kan vara bra att veta att det finns möjlighet att tvångsförsälja fastigheten. Jag hoppas att jag varit till din hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare