FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 21/12/2008

Beräkning av anställningstid

Jag har varit tjänstledig pga studier i snart 4 år. I och med den svikande arbetsmarknaden funderar jag på att återgå till mitt arbete när min tjänstledighetsperiod är slut. Det jag undrar är om mina år som tjänstledig räknas som anställningsår eller om det är bara åren man faktiskt har arbetat vid företaget?

Lawline svarar

Hej, Jag förmodar att ditt intresse av beräkningen av anställningstiden har att göra med en bedömning av din position vid en eventuell uppsägning av arbetsbrist då principen ”sist in, först ut” skall tillämpas. Beräkning av anställningstiden regleras i 3 § Lagen om anställningsskydd (LAS), se https://lagen.nu/1982:80. I lagrummet anges att anställningstid inom samma koncern skall inkluderas samt hur beräkningen går till vid företagsöverlåtelse. Det finns emellertid inte några utskrivna regler hur anställningstiden skall beräknas som sådan. Svaret på din fråga finns istället i förarbetena till lagen och där anges att tid då arbetstagare varit tjänstledig skall inkluderas i anställningstiden. Enligt huvudregeln skall alltså din tid som tjänstledig räknas in. Att observera är dock att det kan finnas ett kollektivavtal på arbetsplatsen som anger att viss anställningstid inte skall inkluderas då ”sist in, först ut” - principen tillämpas, exempelvis kan tjänstledighet undantas. Lagens regler kan alltså till viss del avtalas bort varför du bör kontrollera vad som står i ett eventuellt kollektivavtal, men finns det ingen särskild reglering där skall alltså din tjänstledighet räknas in. Lagförarbetena jag hänvisade till ovan är proposition 1981/82:71 sidan 117. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000