FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/11/2008

Samägande av sommarstuga

Hej! Vi är tre personer som äger en sommarstuga ihop. Vi skulle vilja upprätta nåt form av samägandeavtal men vet inte riktigt vad som ska stå med och hur det ska se ut! Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej! Så länge ni inte äger fastigheten (utgår ifrån att stugan är en fastighet) genom ett bolagsförhållande (se t.ex. lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 1 kap. 3 §, det räcker med att två eller flera har avtalat [muntligen räcker] om att utöva verksamhet för att ett enkelt bolag skall föreligga, registrering behövs alltså inte av själva bolaget) eller har den gemensamt som samfällighet (dvs. att ni genom andra av er ägda fastigheter äger del i sommarstugan som samfällighet, se lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 1 § 1 st. pp. 1-6) så är lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt gällande för er även utan avtal. Enligt 1 § skall lotterna vara lika stora om inte annat förhållande kan visas t.ex. om en person betalat mer än de andra, ex. hälften av köpeskillingen och de andra två varsin tredjedel (då blir det en lott till den personen om ½ och en lott vardera till de andra två om ¼). Det är dock bra om ni förtydligar genom ett avtal att ni avser att denna lag skall vara tillämplig i ert fall och även hur lotterna skall vara fördelade. Det finns inget formkrav på avtalet i detta fall, men det är alltid bra ur bevishänseende att det upprättas skriftligen och med era underskrifter etc. Genom att samäganderättslagen är tillämplig beträffande ert ägande krävs bl.a. samtliga delägares samtycke för vidtagande av åtgärder, såvida det inte rör sig om något brådskande som behöver åtgärdas för fastighetens bevarande samt att någon delägare inte kan deltaga vid beslutet (2 §).
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000