FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/01/2009

Uppsägning vid arbetsbrist

Fick ett brev hem där jag har blivit uppsagd från mitt jobb där jag är tills vidare anställd. Är i dagsläget sjukskriven pga operation. Vet att chefen har tagit in nytt folk under tiden som skall ersätta mig. Han säger att dom är från ett bemanningsföretag och han har förmodligen anställt dom via sitt andra företag. När min sista dag har gått så borde väl inte dom vara kvar där heller?? Jag tror att han kommer att ha kvar dom eftersom det är lätt för han att säga att dom är anställda på det andra företaget fast dom jobbar med det som jag gör. Känner mig i ett låst läge där jag inte kan göra så mycket, men vill verkligen inte veta att dom andra jobbar kvar. Kan jag göra mycket mer just nu eller? Ska jag skriva på uppsägning pappret? Tänkte göra ne kopia på den och skriva på kopian och skicka in. Är det bra?

Lawline svarar

Hej, Enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS) krävs saklig grund för uppsägning, se https://lagen.nu/1982:80. Det finns två olika grunder som kan användas vid uppsägning. Den ena är uppsägning av personliga skäl, vilket alltså är förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det andra är uppsägning av arbetsbrist. Arbetsbrist är dock ett missvisande begrepp eftersom det inte behöver föreligga någon faktiskt brist på arbetsuppgifter för att uppsägningen skall vara sakligt grundad. Exempel på situationer då uppsägning av arbetsbrist kan förekomma är vid omorganisationer, nedskärningar och andra fall som är knutna till verksamheten. I ditt fall är alltså fråga om en uppsägning av arbetsbrist. Att arbetsbristen beror på att arbetsgivaren hyr in personal istället för att ha fast anställda spelar ingen roll, det anses vara arbetsgivarens rätt att fatta sådana beslut om verksamheten. Din arbetsgivare får alltså behålla den inhyrda personalen även om din tjänst försvinner (om de istället varit anställda som vikarier hade bedömningen blivit en annan). Skyddet som LAS uppställer vid uppsägning av arbetsbrist är att om det finns ett annat arbete hos arbetsgivaren som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för, får uppsägning inte ske. Arbetsgivaren har alltså en omplaceringsskyldighet enligt 7 § 2 st. LAS, se https://lagen.nu/1982:80. Vidare skall vissa turordningsregler tillämpas vid uppsägning av arbetsbrist. Enligt 22 § LAS gäller principen ”sist in, först ut”, se https://lagen.nu/1982:80. Om du varit anställd längre än någon av dina kollegor som utför ett arbete du har tillräckliga kvalifikationer för, skall dessa sägas upp före dig. I kollektivavtal kan emellertid denna princip avtalas bort och andra regler gälla enligt 2 § 3 st. LAS, se https://lagen.nu/1982:80. Om det finns ett kollektivavtal arbetsplatsen måste du alltså kontrollera i detta vilka turordningsregler som skall gälla. Slutligen har en arbetstagare som sagts upp av arbetsbrist företrädesrätt då arbetsgivaren nyanställer enligt 25 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80. Denna företrädesrätt gäller i nio månader och inträder om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst tolv månader under en period av tre år. En förutsättning för företrädesrätten är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Om arbetstagaren vill göra anspråk på företrädesrätten måste detta anmälas till arbetsgivaren enligt 27 § LAS, se https://lagen.nu/1982:80. Detta bör du alltså göra. Observera att företrädesrätten gäller när arbetsgivaren anställer, inte vid inhyrning eller liknande. Även företrädesrätten kan avtalas bort i kollektivavtal enligt 2 § 3 st. LAS, se https://lagen.nu/1982:80. Detta måste du alltså också kontrollera i ett eventuellt kollektivavtal. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”