FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt19/11/2008

Vilseledande marknadsföring

Vad händer om en resebyrå medvetet i sin annonsering angivit priser som inte är verkliga för att få kunder till byrån, i hopp om att ändå kunna sälja någon resa till helt andra priser. Finns det någon möjlighet att angripa deras marknadsföring?

Lawline svarar

Hej! Vilseledande marknadsföring med priser som inte är verkliga förbjuds enligt marknadsföringslagens 10 § 4 punkten, se https://lagen.nu/2008:486 . Enligt 23 § och 26 § marknadsföringslagen får resebyrån förbjudas att vid vite fortsätta med den otillbörliga marknadsföringen. En talan om förbud väcks vid Marknadsdomstolen enligt 47 §. Det enklaste sättet att angripa resebyråns marknadsföring är förmodligen att kontakta Konsumentombudsmannen, som i sin tur kan inleda förfaranden mot resebyrån. Mer information om Konsumentombudsmannen finns på dennes hemsida, se http://www.konsumentverket.se/ . Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare