FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/11/2008

Är man tvungen att lämna blodprov?

jag blåste och det vissa sig posetiv,senare tog dom in mig i stationen o deras maskin funka inte,men dom sa att jag måste ge blod är man tvungen till det.dom sa att dom skulle tvinga mig att göra det annars..fast jag inte ville så sa han så

Lawline svarar

Hej! I enlighet med regeringsformen (RF) 2 kap. 6 § är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Detta skydd är dock relativt och får begränsas genom lag enligt 2 kap.12 § 1 st. I rättegångsbalken (RB) 28 kap. 12 § 2 st. finns en sådan begränsning beträffande blodprovstagning för den som skäligen kan misstänkas för brott (i detta fall rattonykterhetsbrott), den som tar blodprovet skall dock vara läkare eller legitimerad sjuksköterska (RB 28 kap. 13 § 2 st.). Är det någon annan, lägre sjukvårdsutbildad, som skall ta blodprovet torde man ha rätt att vägra detta med stöd av RF 2 kap. 6 § och 2 kap. 12 § 1 st. mottsatsvis (jfr. NJA 1986 s. 486 där blodprov hade tagits av en laboratorieassistent. Blodprovet kunde ändå användas som bevisning mot den tilltalade, och ansågs ha högt bevisvärde då laboratorieassistenter är väl utbildade vad avser blodprovstagningar, och ansågs inte vara grundlagsstridigt.)
Jimmy SchiöldRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”