FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/09/2009

När börjar en uppsägning gälla?

Hej. Jag blev muntligen uppsagd den 28/11-08 på grund av arbetsbrist. Bad min arbetsgivare om skriftlig uppsägning den 1/12. Fick som svar att förhandling med facket pågick och att den skulle komma när protokollet var klart. Den 8/12 godkändes uppsägningen. Efter mycket tjat fick jag en korrekt skriftlig uppsägning i brevlådan 15/1-09. Där står det uppsagd fr.om 1/12 och min fråga är om en arbetsgivare kan vänta mer en 1 månad med uppsägningen. Jag har arbetat där i 7 år.

Lawline svarar

Hej! Enligt 8 § LAS så skall en uppsägning alltid ske skriftligt. Det är således ett krav på detta för att uppsägningen skall anses som gällande då LAS är tvingande lag. Vidare skall uppsägningsbeskedet lämnas till arbetstagaren personligen och uppsägningen anses ske först när arbetstagaren får del av uppsägningen enligt 10 § (Se https://lagen.nu/1982:80). Således gäller din uppsägning i realiteten från och med den 15/1-09 då du först fick del av uppsägningen skriftligen och inte från och med den 1/12. Det spelar heller ingen roll att du blev muntligen uppsagd den 28/11-08 eftersom att en giltig uppsägning ännu inte förelåg vid den tidpunkten. Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000