FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/11/2008

Vikaries rätt till tillsvidareanställning

Hej! Jag har varit heltidsanställd vikarie inom landstinget sedan 2006-09-11. Jag undrar när jag har rätt att bli lasad? Min andra fråga är om jag fortfarande har rätt att bli lasad om det är anställningsstopp?

Lawline svarar

Hej, jag utgår från att din fråga handlar om när du, som anställd vikarie, har rätt att kräva en tillsvidareanställning. Eftersom ditt vikariat har påbörjats före den 1 januari 2008 skall du har varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i totalt tre år under en femårsperiod innan du kan kräva en tillsvidareanställning. För vikariat som påbörjats efter den 1 januari 2008 är det två år under en femårsperiod som gäller. Du kan alltså kräva en tillsvidareanställning efter 2009-09-11 om du då fortfarande är anställd som vikarie. Om det råder någon form av anställningsstopp på arbetsplatsen har ingen betydelse. Det enda som kan göra att regeln inte gäller är om den har avtalats bort i kollektivavtalet. För att få reda på vad som står i kollektivavtalet kan du kontakta aktuell arbetstagarorganisation. Med vänlig hälsning
Jonas ÖjelidRådgivare