FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/11/2008

Anställningstid vid avbrott i anställningen

Hej, Hur hanterar man turordningsreglerna då en person som varit anställd i företaget en längre tid (ca 10 år) säger uppsig själv under ett års tid men sedan blir återanställd igen. Räknas denne persons totala tid i företaget eller är det endast tiden efter återanställningen som kommer man stödjer sig på vid turordningsreglerna?

Lawline svarar

Vid beräkning av anställningstid gäller enligt 22 § 3 st lagen om anställningsskydd (LAS, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM) att det är den sammanlagda tiden hos en viss arbetsgivare som räknas. Detta gäller oavsett anställningsform (tex tidsbegränsad anställning, deltidsanställning) och oavsett om det förelegat uppehåll i anställningen. Om exempelvis, som i ditt fall, en anställd har jobbat i 10 år, säger upp sig och är inte anställd under ett års tid och sen blir återanställd och arbetar i två år kommer denna persons sammanlagda arbetstid vara 12 år. Det är denna arbetstid som komtillämpas vid turordningen.
Mia ÖrnfeldtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000