FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/11/2008

Anställningstid vid avbrott i anställningen

Hej, Hur hanterar man turordningsreglerna då en person som varit anställd i företaget en längre tid (ca 10 år) säger uppsig själv under ett års tid men sedan blir återanställd igen. Räknas denne persons totala tid i företaget eller är det endast tiden efter återanställningen som kommer man stödjer sig på vid turordningsreglerna?

Lawline svarar

Vid beräkning av anställningstid gäller enligt 22 § 3 st lagen om anställningsskydd (LAS, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM) att det är den sammanlagda tiden hos en viss arbetsgivare som räknas. Detta gäller oavsett anställningsform (tex tidsbegränsad anställning, deltidsanställning) och oavsett om det förelegat uppehåll i anställningen. Om exempelvis, som i ditt fall, en anställd har jobbat i 10 år, säger upp sig och är inte anställd under ett års tid och sen blir återanställd och arbetar i två år kommer denna persons sammanlagda arbetstid vara 12 år. Det är denna arbetstid som komtillämpas vid turordningen.
Mia ÖrnfeldtRådgivare