Komplementärers ansvar i kommanditbolag

2006-05-05 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Hur stor andel anses en komplementär inneha i ett kommanditbolag?
SVAR
Kommanditbolag särskiljs från handelsbolag genom att en bolagsman kan begränsa sitt personliga ansvar. Det måste dock alltid finnas minst en person i bolaget som svarar fullt ut, och den som gör det kallas för komplementär. De som endast svarar med sin insats kallas för kommanditdelägare. Reglerna om kommanditbolag finns i 3 kap. lagen om handelsbolag och enkla bolag, BL (här ). Där står att om inget annat följer av 3:e kapitlet så gäller reglerna om handelsbolag i 2 kap. Eftersom det som regleras i kapitel 3 härrör till kommanditdelägarna så finner man mycket om vad som gäller för en komplementär i 2:a kapitlet. En komplementär svarar alltså med hela sin förmögenhet för bolagets förbindelser medan en kommanditdelägare svarar med sin insats. Ifall det är fråga om en förlust som bolaget ska svara för beror således en komplementärs andel på vad kommanditdelägarnas insats är. Den skuld som inte täcks av deras insats ska komplementären svara för. Finns det flera komplementärer fördelas förlusten dem emellan enligt bolagsavtalet, om det där inte är reglerat har domstolen att göra en skälighetsbedömning om fördelningen, se 3:5 BL. När det gäller fördelningen av vinst regleras även det i bolagsavtalet och om så inte har skett får domstolen avgöra. I praktiken är det mycket sällsynt att detta inte är reglerat i bolagsavtalet. Komplementärer har alltså den största rollen i ett kommanditbolag och det är dessa som sköter förvaltningen av bolaget (om inget annat har avtalats, 3:4 BL). Kommanditdelägare har därmed en mer passiv roll.
Anna Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag har en fråga om detta. Jag har läst en hel del om detta, bland annat på www.starta-kommanditbolag.se/information-kommanditbolag/Komplementär och förstår ganska snabbt att jag kanske ska passa mig. Jag har nämnligen blivit tillfrågad om att få bli delägare i ett kommanditbolag, men jag måste då gå in som komplementär. Så som jag ser det så finns det bara nackdelar med detta eftersom jag blir helt ekonomiskt ansvarig, eller hur? Finns det något sätt jag kan "skydda mig på"?
2018-05-11 17:53
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (254)
2019-07-02 Ersättning vid konkurrerande verksamhet och utnyttjande av varumärke
2019-05-08 Måste man ha tillstånd för att sälja levande tobaksplantor?
2019-05-06 Förlikningsavtal i strid med konkurrensbestämmelser?
2019-03-21 Betallösningar på internet, vilka regelverk gäller och är vi under granskning av Finansinspektionen?

Alla besvarade frågor (71135)