FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/02/2009

Oskälig konkurrensklausul

Hej, Jag har fått erbjudande om att börja på ett telemarketingföretag på deltid då jag pluggar. Är 16 år. Skall skriva på ett sekretessavtal men jag tycker det verkar orimligt. Jag kan krävas på 6 månadslöner vid varje påstått avtalsbrott. Upp till 3 år efter avslut. Jag får inte jobba med liknande grejor i 6 månader efter uppsägning. Tycker det verkar lite oseriöst och är rädd att hamna i rättsprocess. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Konkurrensklausuler är främst tänkt för nyckelpersoner inom ett företag och för personer på höga positioner. Dock har konkurrensklausuler blivit allt vanligare förekommande i anställningsavtal inom yrkesgrupper som inte besitter den typen av chefspositioner. Som anställd har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare vilket hindrar dig från att avslöja företagshemligheter och annan känslig information som kan skada din arbetsgivare. Det är något som gäller trots att det inte är uttryckligen reglerat i ditt anställningsavtal. Lojalitetsplikten, som utgör ett skydd för arbetsgivaren, skulle förmodligen vara tillräcklig i ditt fall. Konkurrensklausulen som du berättat om tycker jag verkar lite överdriven med tanke på din arbetssituation. Som du uppger är du 16 år, skall endast arbeta deltid och jag antar att du inte kommer att utgöra en nyckelperson på företaget. Av dessa anledningar kan konkurrensklausulen ses som oskälig och skulle därför kunna vara föremål för jämkning i en eventuell tvist. Tvister är dock kostsamma ur många aspekter och bör undvikas om det går. Jag tycker det var klokt av dig att inte skriva på ett sådant sekretessavtal utan att först undersöka dess konsekvenser. I och med det har du en chans att påverka avtalets innehåll, omfattning, eller välja att inte skriva på det över huvud taget. Det gör att utgångsläget är bättre än om du redan hade skrivit på avtalet. Om detta är en bransch som du gärna skulle vilja arbeta inom efter du avslutat dina studier, kan den här typen av klausul utgöra ett hinder för din framtida karriär. Jag skulle råda dig att försöka avtala bort det här sekretessavtalet om det går, alternativt försöka förmildra regleringen med tanke på ditt begränsade inflytande i företaget och din unga ålder. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan du prata med det fackliga förbundet på arbetstagarsidan om hur de ser på din situation och sekretessavtalets utformande. Jag antar att även de kommer att tycka att det här avtalet är att betrakta som oskäligt med tanke på omständigheterna som du har uppgett. De kan även ge dig fler tips om hur du skall gå tillväga i frågan. Lycka till!
Emma NordinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”