FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/12/2008

Avtalsvillkor i hyreskontrakt

Finns det olika förhandlingsklausuler för hyreskontrakt? Den jag fått på mitt kontrakt tycks mig framför allt gynna hyresvärdens intressen. Kanske det finns andra som bättre respekterar hyresgästens villkor? Eller är det en enda schablon?

Lawline svarar

Inom hyresrätten råder relativt stor avtalsfrihet. De områden där lagen fastställer tvingande regler är främst till skydd för hyresgästen som anses vara den svagare av parterna. Men det finns alltså inget som säger att ni måste använda just de formuleringar som din hyresvärd valt. Det är svårt att ge ett bättre svar än så utan att veta mer i detalj vad det gäller. Du kan kolla lite i 12 kap Jordabalken som reglerar hyra. Det är en relativt lättläst lagtext som du hittar https://lagen.nu/1970:994#K12 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?