FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/12/2008

Ombuds rätt att avsäga sig uppdrag

Hej Jag undrar om ens ombud har rätt att mitt i en tvist avsäga sig fallet. Hans grunder skulle vara att om jag fick rättshjälp så blir hans ersätningen under hans arvode.

Lawline svarar

Hej, Ett ombud får avsäga sig uppdraget. Gör ombudet det ska han enligt rättegångsbalken 12 kapitlet 18 § 2 st. se till att partens rätt bevakas till dess att denne hunnit vidtaga åtgärder som krävs för att fortsätta processen, se https://lagen.nu/1942:740 . Är ombudet advokat ska han även följa Vägledande regler om god advokatsed. En advokat får inte frånträda ett mottaget uppdrag om det strider mot god advokatsed. Enligt 16 § Vägledande regler om god advokatsed får en advokat endast avsäga sig ett uppdrag mot sin klients vilja under speciella fall. Att han inte får den ersättning han vill ha ses troligen inte som ett sådant fall, varför han som advokat på denna anledning inte kan avsäga sig uppdraget. Enligt 28 § Vägledande regler om god advokatsed ska en advokat upplysa sin klient om möjligheterna till rättshjälp och även vid behov hjälpa sin klient att erhålla sådan hjälp. Lika tydliga regler finns ej för ombud som ej är advokater annat än regeln i 12 kapitlet rättegångsbalken. Vägledande regler om god advokatsed finner du på Advokatsamfundets hemsida. Med vänlig hälsning,
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”