FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt13/06/2006

Avtalsbrott när p-hus stänger före biljett-tiden?

Hej! Om jag parkerar min bil i ett p-hus och erlägger 40 kr som förskottsbetalning mellan kl.19.24 och kl. 00.12, samt får ett kvitto (=parkeringsbiljett) på detta, har jag då ingått ett avtal? Kan det då räknas som avtalsbrott från p-husets sida om p-huset låses kl. 00.00, så att jag inte kan hämta ut bilen när den enligt avtalet skall hämtas kl.00.12? MVH, Erik

Lawline svarar

Hej! Det är riktigt att du ingått ett avtal med parkeringshuset när du erlägger en avgift och får ett kvitto. Men då får du även beakta under vilka villkor du ingår avtalet. Ett exempel på detta är parkeringshusets öppettider. Oftast står det klart och tydligt vilka tider det är öppet respektive stängt. Om så inte var fallet skulle man kunna rubricera det som ett avtalsbrott och du kan då kräva ersättning för den skada du åsamkats genom att du inte fick tillgång till din bil, som exempelvis hyra av annat fordon etc. Framgick det däremot klart vilka tider som gällde och du missade dem kan du således inte hävda avtalsbrott, för det är under dem förutsättningarna som parkeringsbolaget avser att ingå avtal med dig och som du accepterar när du väljer att parkera där. Det är således parkeringshusets öppettider som du accepterar som avtalsvillkor och inte tiden på biljetten. Vänligen
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?