FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/12/2008

Försäljning av samägd fastighet

Jag o min f.d skiljde oss-05. Vi ägde en villa som han skulle få disponera mot att han skötte underhåll av huset o.s.v. Han får inga lån så han kunde inte köpa ut mig. Då hade vi gemensam advokat men det går inte nu.Nu vill jag ha min del av huset och då är det tvångsförsäljning som gäller säger advokaten vi hade då.Kan man få hjälp med sånt? och av vilka?.går sånt via förs.bolag. Rätts skydd för det kostar väl annars en hel del

Lawline svarar

Hej När man som du och din fd make äger exempelvis en fastighet tillsammans så är lagen om sammägande rätt tillämplig (se https://lagen.nu/1904:48_s.1) enligt 6§ denna lag har du rätt att begära offentlig försäljning av fastigheten om inte synnerliga skäl säger annat. synnerliga skäl är ett högt krav och det kan exempelvis vara oerhört talande social omständigheter enligt praxis. En annan förutsättning är att inget avtal om att du frånsäger dig denna rätt har gjorts. Sammantaget borde du ha goda möjligheter att ansöka om detta hos rätten. Enligt 8§ samma lag kommer rätten utse en god man som ombesörjer försäljningen och fördelar vinsten mellan er. Den allra bästa lösningen borde vara att om möjligt sälja fastigheten tillsammans med din fd make på vanligt sätt. Troligtvis får ni då ett bättre pris än vid en offentlig auktion. Hjälp med detta kan du söka hos en advokat. Med vänliga hälsningar
Klas EklundRådgivare