FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt25/11/2008

Inlösen av minoritetsägare

Hej! Är majoritetsägare i ett företag 72.2% och sen är det ett flertal minioritetsägare under 10% varav en som har 4,4% vill ut ur företget. Han har en gång betalt 500.000 för den delen och vill nu ut. Kan vi bli tvingade att lösa ut honom, Vi sitter själva inte så bra till just på den livkida sidan vilket han vet och det är kanske därför han vill ur. jag vet inte och han vill inte tala om det heller. Vad kan jag vänta mig?

Lawline svarar

Hej! Bestämmelserna i 22 kapitlet i Aktiebolagslagen ger en majoritetsaktieägare, som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i bolaget, en rätt att lösa in aktier som tillhör övriga aktieägare men också en skyldighet att, på annan aktieägares begäran, lösa in dennes aktier. Bestämmelserna är av tvingande natur. Det är alltså inte möjligt att i bolagsordningen föreskriva att någon rätt eller skyldighet till inlösen inte skall finnas eller att en sådan rätt eller skyldighet skall inträda under andra förutsättningar än de som anges i lagen. Bestämmelsen i 22 kap 1 § ABL medger en rätt för minoritetsägare som innehar mindre än nio tiondelar(<10%) av aktierna en rätt att få sina aktier inlösta. Lösenbeloppet för en aktie skall bestämmas så att det motsvarar det pris för aktien som man skulle kunna få vid en försäljning under normala förhållanden, 22 kap 2 § ABL. Så tyvärr måste ni följa minoritetsägarens vilja att bli inlöst för att inte bli skadeståndskyldiga. Värt att notera är också att inlösen av en minoritetsägare kan vara en bra lösning även då bolaget har vissa likvida problem då minoritetsägaren skulle kunna framtvinga en likvidation av bolaget. Detta kräver dock att ni som majoritetsägare utövar/kommer att utöva någon sorts maktmissbruk, 25 kap 21 § ABL. Många förutsättningar skall samtidigt vara uppfyllda för att tillämpning av 25:21-22 vilket gör att de är ganska svårtillämpade men samtidigt utgör de en så pass reell risk för tvångslikvidation att man som majoritetsägare ändock bör vara varsam. Jag hoppas att du fått någon hjälp av mitt svar och för fördjupning kan du hitta aktiebolagslagen https://lagen.nu/2005:551 Med vänlig hälsning,
Malin MalmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”