FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt11/01/2009

Fogbyte i bostadsrätt - vem betalar vad?

Hej, jag är medlem i en bostadsrättsförening. Föreningen bestämde i mars 2008 att byta fog på alla föreningens fastigheter. De informerade föreningens medlemmar att arbete skulle utföras och gav ut en generell information att medlem ansvarar för egen egendom (denna information var dock inte direkt i samband med fog-arbetet). Arbetet utfördes under ca 7 månader. För 2 veckor sedan utfördes arbetet på den fastighet jag berörs av. Detta tog ca 2 dygn. För några dagar sedan (efter utfört arbete) fick jag en lapp från föreningen där det stod att jag måste betala 370:- för nertagning av markisskyddet som jag ansvarar för eftersom det tillhör mig. Jag fick aldrig information om att skyddet skulle tas ner. Skulle jag ha fått denna information så skulle jag ha tagit ner det själv: ett arbete som skulle ha tagit mig max 5 minuter (skruva loss 4 skruvar och ta ner ett ca 10 kg tyng plåtskydd). Jag anser att föreningen missade att informera oss (det berör även andra medlemmar) och har därför inte rätt att kräva betalning efter utfört arbete. Dessutom är den betalning föreningen kräver inte själig eftersom det motsvarar över 4000 SEK/timme. Min fråga är hur jag ska gå till väga för att bestrida detta.

Lawline svarar

En bostadsrättsinnehavares skyldigheter och rättigheter finns med i 7 kapitlet bostadsrättslagen. I dessa regler går det även att utläsa de skyldigheter som åligger bostadsrättsföreningen och dess medlemmar, bland annat att föreningen är skyldig att sköta fastigheten utvändigt samt allt som rör stammar, el och dylikt medan medlemmarna är ansvariga för det inre underhållet. I min mening bör du kontakta styrelsen i din förening och påpeka dina synpunkter. En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Många föreningar avsätter också pengar i en fond för inre underhåll. Där fördelas pengarna på varje lägenhet i proportion till lägenhetens andel i föreningen. Du kan vända dig till HSB (Du finner länken till deras hemsida här) och fråga vad de anser vara brukligt eftersom de besitter kunskap rörande bostadsrättsföreningar. Det finns även Bostadsrättsnämnden (Du finner länken till deras hemsida här ), som kan hjälpa till att lösa tvister mellan bostadsrättsföreningar och enskilda. Hjälpen är dock inte kostnadsfri utan kostar 500kr om ansökan kommer från en enskild person. Man bör även hålla i åtanke att nämndens avgöranden inte är juridiskt bindande, men det är ovanligt att de inte följs. Sammanfattningsvis, är det beklagligt att du känner att på grund av dålig information från styrelsens sida har du fått en räkning för ett arbete som du själv kunde utföra. Summan är dock relativt liten och därför, trots att du egentligen bör betala kostnaden, kan du säkerligen komma överens med föreningen om en lösning som gynnar alla parter. Vänligen,
Anna FahlmanRådgivare