FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/11/2008

Svensk motsvarighet till fredsdomare

undrar vad motsvarigheten till Magistrate's court på brittisk engelsk eller the civil court of peace på amerikansk engelska är på svenska?

Lawline svarar

Hej, Magistrate's court är den allra lägsta av instanserna i England och Wales, och finns även hos andra med liknande juridiska system såsom i Australien. I the Magistrate's court sitter s.k. fredsdomare (justices of the peace). De är lekmannadomare, vilket betyder att de inte har juridisk utbildning. De har emellertid juridiskt utbildade tjänstemän vid sin sida. Magistrate's court hanterar främst bagatellartade mål och någon direkt motsvarighet finns inte i Sverige. Om man frågar den brittiska ambassaden svarar de att tingsrätten är den svenska motsvarigheten. Detta är inte är helt korrekt men det är så nära man kommer om man vill få in Magistrate's court i det svenska rättsystemet. Systemet med lekmannadomare har överförts från England till USA. I the civil court of peace sitter fredsdomare. Även dessa är lekmannadomare och dömer som regel i första instans i bagatellartade mål, t.ex. i tvister där summan inte överstiger ett visst belopp och i vissa mindre brottmål. Det juridiska systemet i USA är komplicerat och skiftar mellan de olika delstaterna. Därmed skiftar även reglerna för the civil court of peace och dess befogenheter. I vissa delstater kan fredsdomarna exempelvis förrätta borgliga vigslar men inte i andra. Som sagt har institutionen med fredsdomare inte någon direkt motsvarighet i Sverige. Närmast till hands ligger återigen tingsrätten där lekmannadomare förekommer i form av nämndemän, men tingsrättens behörighet begränsas inte till bagatellartade mål. Med vänlig hälsning
Joanna DrewertRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo