FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/11/2008

Återbetalningsskyldighet av felutbetald lön?

Efter en anställning i en sthlms-kommun fick jag en fodran på ca 4.500 i för mycket utbetald lön. Denna fodran damp ner i brevlådan 4,5 månader efter anställningens slut. Man har dock medgivit att felet inte är mitt. Jag har bett att få en uträkning på det hela, men inte mottagit någon. Jag har, nota bene, inte mottagit någon som helst för stor lön. Min fråga är som följer: Måste jag betala tillbaka något som jag inte har noterat och är det ett räkneskapsfel, så är det verkligen inte jag som räknat fel. Borde man inte ha tagit kontakt med mig tidigare?

Lawline svarar

Jag kan av din fråga inte utläsa om det rör sig om en s.k. misstagsutbetalning eller en korrigering av din lön. Vid misstagsutbetalningar gäller som huvudregel att arbetstagare som mottagit ett belopp som han eller hon inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Undantag från denna regel kan göras om du som arbetstagare inte visste, och inte heller insåg att du inte var berättigad till beloppet. Bedömningen av huruvida arbetstagaren borde insett att det utbetalade beloppet var för högt, görs med utgångspunkt i lönebeskedet. Lönebesked anses ha en tillräckligt klar och tydlig utformning för att arbetstagaren skall kunna utläsa om rätt belopp har betalats ut. Om lönebeskedet var utformat så att det till en början inte varit möjligt att förstå att lönebeskeden varit felaktiga och att det senare inte funnits anledning för arbetstagaren att detaljgranska lönebeskeden, är arbetstagaren inte återbetalningsskyldig. Vanligtvis betalas en del av arbetstagarens lön ut i förskott. Vid löneberäkningstillfället känner arbetsgivaren inte till arbetstagarens närvaro etc. under resterande del av löneperioden. Sjukfrånvaro etc. brukar korrigeras vid närmast följande lönetillfälle. Om anställningen upphör innan korrigeringen genomförts, uppstår en fordran på arbetstagaren. Rent allmänt kan sägas att en korrigering av lön skall göras i nära tidssamband med den felaktiga utbetalningen. Arbetsdomstolen har fastslagit att det ska fästas särskild vikt vid om arbetstagaren har haft skäl att uppfatta situationen på det sättet att den preliminära lönen ännu inte är slutligt reglerad. Emellertid spelar kommunens sätt att hantera lönefordringar, likaså särskilda förhållanden på det aktuella avtalsområdet roll. Vänliga hälsningar
Florence NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000