FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt14/12/2008

Condictio indebiti - felaktig utbetalning av pension

Condictio indebiti pension. Jag har haft många anställningar och därför även många olika pensionslösningar. Har sedan 6 månader en ny arbetsgivare via samma pensionsförmedlare som tidigare och ser nu att min tidigare arbetsgivare fortfarande betalar pensionsavgift för mig. Jag har inte märkt detta tidigare och dessutom gjort många byten av fonder under tiden. Vad händer om min förra arbetsgivare gjort fel och betalat för mycket i pensionsavgifter? Måste jag då betala tillbaka insatta medel trots att jag inte aviserats/uppmärksammat detta samt dessutom förfogat över dem. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Principen om condictio indebiti innebär som huvudregel att pengarna skall återbetalas, se NJA 1999 s. 575. Från denna huvudregel har har rättstillämparen dock gjort ganska omfattande undantag bland annat för personer som befunnit sig i god tro samt redan har förbrukat beloppet eller annars inrättat sig efter betalningen. Vid bedömningen av mottagarens eventuella goda tro tar man hänsyn till culpan (oaktsamheten) hos båda parter. En betalare kan genom sitt agerande försätta mottagaren i god tro genom sitt agerande även om mottagaren bort inse att betalningen varit felaktig. En betalares passivitet kan leda till att även en ondtroende mottagare för behålla det mottagna. Desto längre tid som passerar, ju större anledning har mottagaren att uppfatta betalningen som riktig. Med vänlig hälsning
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000