FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/10/2008

Kan en visstidsanställning sägas upp i förtid?

Jag har just skrivit på en visstidsanställning för tiden 1/12-31/12 2008 och sedan ångrat mig, jag trivs inte på arbetsplatsen. Det gäller XX AB o de har avtal med handelsanställdas förbund. JAg är inte med i ngt fackförbund. Jag har jobbat hos dem i sju månader som timanställd/visstidare. Hur säger jag upp mig för att slippa börja den 1 december. I november har jag inget arbete hos dem.

Lawline svarar

Hej, Huvudregeln är att tidsbegränsade anställningar så som visstidsanställning inte skall kuna sägas upp i förtid. Det går dock att avtala om en sådan möjlighet enligt 4 § Lagen om anställningsskydd, LAS. För att du skall kunna säga upp avtalet måste en klausul om så kallad längstförordnande finnas i det avtal du skrivit på. En sådan klausul kan exempelvis se ut som följande: "X skall vara anställd från och med 1/12 -08 tillsvidare dock längst t.om. 31/12 -08. Utöver det sagda är det svårt att få visstidsanställning att upphöra i förtid. Det krävs i princip ett grovt kontraktsbrott från arbetsgivarens sida. Sådant kontraktsbrott skulle vara att arbetsgivaren inte utbetalar lön. Arbetsdomstolen har dock framhävt att om det föreligger extraordinära omständigheter så som oförutsedda hinder som gör det oskäligt att anställningen skall fortsätta. Detta har dock tillämpats restriktivt och jag tror att en sådan invänding skulle vara svår för dig att föra fram. Jag rekommenderar dig att granska avtalet för att se om en längstförordnande klausul finns i ditt avtal. I andra hand bör du försöka diskutera läget med din arbetsgivare för att lösa problemet. Vänligen,
Charlene HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”