Kan bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?

2006-04-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan man som bostadsrättsförening neka en köpare att köpa en lägenhet och i så fall i vilka fall kan man neka?
SVAR
En av huvudprinciperna i bostadsrättslagen (här ) är att en bostadsrättshavare ska ha rätt att förfoga över det förmögenhetsvärde som bostadsrätten representerar om denne inte vill eller kan utnyttja bostadsrätten själv. Eftersom denne inte kan få tillbaka sina medel från föreningen har föreningen endast begränsade möjligheter att motsätta sig försäljningar av bostadsrätten till annan. Det som avgör saken är om köparen har rätt till medlemskap i föreningen. Köpet av en bostadsrätt är inte definitiv förrän köparen har antagits som medlem i föreningen, och om denne inte antas är köpet ogiltigt, se 6 kap 5 § bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen bestämmer alltså om köparen ska antas som medlem. Det är viktigt att föreningen inte onödigt hindrar en köpare medlemskap eftersom det i sådana fall skulle försvåra för en bostadsrättshavare att sälja sin bostadsrätt och tillgodogöra sig förmögenhetsvärdet. Därför gäller som huvudregel 2 kap 3 § bostadsrättslagen, att föreningen inte får vägra en köpare inträde om villkoren för medlemskap i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Förutsatt att villkoren i stadgarna är uppfyllda så gör bestämmelsen så att det endast är objektiva skäl som kan hindra att en köpare antas som medlem, dvs personliga motsättningar till styrelsen får inte spela någon roll. Det som kan hindra att man antas som medlem är om man är påtagligt misskötsam eller insolvent, dock ska även detta vara något som i undantagsfall får användas för att vägra medlemskap.

Det som således styr om en köpare ska antas som medlem är bostadsrättsföreningens stadgar. Föreningen kan här ha vissa speciella krav för medlemskap, t.ex. att en person ska vara medlem i en viss förening, ska vara av viss kategori (t.ex. pensionärer) eller vara anställd i ett visst företag. Dock är sådana klausuler ganska ovanliga och om de finns så är det viktigt att inte läsa in mer i dem än vad de klart utsäger, de ska tolkas restriktivt.

Ifall en köpare uppfyller villkoren i föreningens stadgar för medlemskap så kan han följaktligen i regel inte nekas att köpa en bostadsrätt.

Dock ska bara en parentes tilläggas att ifall föreningen i sina stadgar har angivit hur ersättningen för deras bostadsrätter ska beräknas, så kan de även föreskriva (enligt 9 kap 5 § 1 st 6 p bostadsrättslagen) att en köpare inte får bli medlem om denne har betalat ett otillåtet överpris. Ifall detta har föreskrivits så kan alltså en köpare nekas att köpa en lägenhet ifall han har betalat ett överpris som föreningen inte godtar enligt sina stadgar.

Mvh
Anna Bergman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2077)
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?
2021-07-30 Behöver jag bygglov för att bygga pool?

Alla besvarade frågor (94464)