FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/03/2009

Lägenhetsbyte

Hej Jag har ansökt om lägenhetsbyte och angivit som skäl \"planerar samboende och vill starta om i ny lägenhet\". Detta har min värd inte ansett vara tillräckligt starkt skäl för att godkänna byte. Kan värden säga nej och vad är i så fall skäl att bevilja byte? Den lägenhet jag vill byta till kommer att ombildas till bostadsrätt, är det detta min värd har problem med?

Lawline svarar

Hej, Lägenhetsbyte regleras i 12 kap. 35 § Jordabalken (JB) se https://lagen.nu/1970:994. Det finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för att ett byte skall godkännas. Hyresgästen måste ha beaktansvärda skäl för bytet, bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden och det inte finns några särskilda skäl som talar emot bytet. Exempel på beaktansvärda skäl kan exempelvis vara en växande familj som behöver större bostad, att hyresgästen genom bytet slipper lång och jobbig pendling till sitt arbete och förändringar i hyresgästens ekonomiska situation som gör att denne vill byta till mindre lägenhet. Om hyresgästen bor i en tillbytt lägenhet och bytet skedde nyligen kan bedömningen av vad som är beaktansvärda skäl vara strängare. Att bytet skall kunna ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden syftar främst på att den nya hyresgästen skall vara skötsam och kunna betala hyran. Särskilda skäl som talar emot bytet kan vara att ”svarta pengar” är inblandade, alltså att hyresgästen tar betalt för bytet. Även om villkoren är uppfyllda får byte inte ske om hyresgästen exempelvis hyr i andra hand enligt 12 kap. 35 § 2 st. JB se https://lagen.nu/1970:994. Om din hyresvärd inte vill godkänna bytet kan du som hyresgäst gå till hyresnämnden. Ansökningsblankett finns på hyresnämndens hemsida. Om ovanstående förutsättningar är uppfyllda kommer de att bevilja bytet. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?