FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt16/05/2009

Hundägares ansvar vid olycka i trafiken

På väg till arbetet så åker jag på en 70väg.Håller 65/70km/tim. Det är mörkt och snö+is kl är omkr 06.00. 5m framför bilen kommer en boxer utrusande som jag kör på. Hunden avlider senare. Båda är vi helförsäkrade. Ägaren bor 150-200m från vägen. Hon sa att hunden fick upp ett spår och hon sprang efter för att få stopp på den. Jag anser mig inte vållande till den olyckan! Finns det inte en lag om tillsyn av sitt husdjur? Djuret var ju ej kopplat! Borde inte hundägaren stå för min självrisk + den del jag måste betala för hyrbil (25%). Dyr resa till arbetet för mig som inte gjort något fel.Jag var på rätt plats men inte hunden och ägaren. Har man någon chans att få ersättning av hundägaren? Försäkringsbolagen nekar! Är hundägare befriade från ansvar?? Vad göra??

Lawline svarar

Hej Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, skall hundägaren eller innehavaren ersätta de skador djuret orsakar, även om han inte vållat den. Således föreligger ett strikt ansvar för hundägaren. Om en hund exempelvis biter en person skall hundägaren ersätta denne för de skador som uppstår även om han hållit den kopplad. Vad gäller hundar i trafiken blir dock situationen något speciell. Du har nämligen, som bilist, också ett slags strikt ansvar eftersom TSL (Trafikskadelagen) bygger på samma princip som den om strikt ansvar. Situationen blir därför den att även om du inte varit medvållande till skadorna på din bil, kan skadeståndet komma att jämkas. Se TSL 18 § 2 st. jämfört med 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.(Och för en mer utförlig förklaring Prop 1975/76:15 s. 84.) I enlighet med ovan sagda kan du förvänta dig att få skadestånd för självrisken och eventuellt även för de utgifter du haft för hyrbilen. Dessa kommer dock antagligen att jämkas, eventuellt till hälften. Lagstiftaren har nämligen ansett att man, när man utövar en så pass riskfylld verksamhet som bilkörning, har ett objektivt ersättningsansvar gentemot utomstående och därför får finna sig i att ens egna skadeståndskrav jämkas. Med vänlig hälsning
Rasmus KindlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”