Löneutmätning

Hej,

Jag har löneutmätning och min fråga är om KF kan gå in på min sons sparkonto och ta hans sparade pengar i utmätning,han har själv jobbat ihop dem via sommarjobb + sparat lite, han är 15 år.

Lawline svarar

En förutsättning för att kronofogdsmyndigheten skall kunna utmäta egendom för en gäldenärs skuld är att egendomen som blir föremål för utmätning tillhör gäldenären, det vill säga den skuldtyngde. Detta gäller både lös och fast egendom, vilket regleras i 4 kap 17§ respektive 24§ i utsökningsbalken, se http://lagen.nu/1981:774. Oavsett din sons ålder har han rättskapacitet, vilket innebär att han kan vara bärare av rättigheter och skyldigheter. Han kan exempelvis äga tillgodohavanden på ett bankkonto, detta trots att han inte på egenhand är tillåten att disponera över medlen. De pengar som din son äger kan därmed inte bli föremål för utmätning i samband med den löneutmätning som avser dig.Med vänlig hälsning,

John HerrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo