FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt31/10/2008

Styrelsesuppleants ansvar

Hej..kan styrelsesupplenten bli personigt betalningsansvarig för AB:s skulder vid likidation eller är det bara ledamöterna som blir det? (här rör det sig om underlåtenhet att upprätta KBR)

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln är att en styrelsesuppleant ej har något personligt ansvar så länge som denne inte har medverkat i beslutsprocessen. Styrelsesuppleant kan endast bli skadeståndsskyldig i de fall denne aktivt har medverkat till beslut (eller underlåtit att vidta åtgärder) dvs i de fall suppleanten i fråga har trätt in i styrelseledamots ställe. Det har även diskuterats i den rättsliga doktrinen att styrelsesuppleant bör ansvara om denne har närvarat vid samtliga styrelsemöten och fått all tillgänglig information som övriga ledamöter har erhållit. Vänliga hälsningar
Erik AnnerstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000