FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt27/11/2008

Kan delägare i AB överlåta sina aktier till ngn annan?

Hej. Hur ser lagstiftningen på att en delägare i ett AB överlåtit sina aktier till ett annat bolag han äger själv, utan att delge de övriga delägarna detta? tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! En grundläggande regel inom aktiebolagsrätten är att aktier får överlåtas fritt såvida inte någonting annat sägs i bolagsordningen. Det framgår av 4 kap 7 § Aktiebolagslagen (ABL), som du hittar https://lagen.nu/2005:551#K4. De inskränkningar som finns är s.k. samtyckesförbehåll (4:8 ABL), förköpsförbehåll (4:18 ABL) samt hembudsförbehåll (4:27 ABL). Ett samtyckesförbehåll innebär att övriga aktieägare måste lämna sitt samtycke för att någon annan aktieägare ska få sälja sina aktier. Ett förköpsförbehåll innebär att övriga aktieägare har företrädesrätt till att köpa de aktier som någon annan aktieägare vill sälja. Dvs. denne måste först erbjuda de övriga aktieägarna att köpa hans aktier innan han kan sälja dem till någon annan. Ett hembudsförbehåll slutligen, innebär att den som har köpt aktierna är skyldig att erbjuda de befintliga aktieägarna att köpa tillbaka dem från honom. Först om dessa inte vill utnyttja sin hembudsrätt blir aktieköparen delägare i bolaget. Man kan också tänka sig att aktieägarna har reglerat frågan i ett aktieägaravtal. Där kan t.ex. avtalas om att ingen får sälja sina aktier inom två år från det att bolaget bildas. Sådana överenskommelser kan vara bra mellan aktieägare i små bolag där det är avgörande för verksamheten att de ursprungliga aktieägarna fortsätter som delägare. Ett aktieägaravtal gäller dock inte gentemot bolaget, vilket innebär att en delägare som bryter mot en överenskommelse i ett aktieägaravtal på sin höjd kan tvingas utge ett avtalat vite eller skadestånd till övriga delägare, sälja sina aktier kan han fortfarande göra och övriga aktieägare kan inte hindra detta. Mot bakgrund av ovanstående är svaret på din fråga alltså att, såvida det inte finns någonting sagt i bolagsordningen, det står en delägare fritt att överlåta sina aktier till ett bolag han äger själv. Det faktum att han själv är ägare till det bolag som övertagit aktierna har ingen betydelse i sammanhanget. Med vänliga hälsningar
Daniel PrawitzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000