FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/11/2008

Preskription av hyresfodringar

Efter hur lång tid kan en hyresvärd kräva att få ut hyra. Min dotter flyttade från en bostad för mer än tre år sen, nu får hon ett krav på utebliven hyra samt dåligt gjord städning när hon flyttade därifrån. Under hela denna tiden har inte hyresvärden hört av sig på något sätt och sagt att han kommer att kräva in hyresskulden. Det enda som hon har fått är ett inbetalningskort på den summa som hyresvärden tycker att hon inte betalat. Ingen specifikation eller förtydligande brev om vilka hyror som inte betalts. Vid detta tillfälle delade hon lägenhet med annan och de delade då på hyran, någon månad betalade hon sin del och inte nästa. Hon säger själv att hon är skyldig en viss del i hyra men eftersom hon inte hört något har hon inte "tänkt" på att betala.

Lawline svarar

Talan om ett fordringsanspråk, som uppkommit på grund av hyresförhållandet, ska väckas inom två år från det hyresgästen lämnande lägenheten. En talan som är väckt efter två år anses vara förlorad enligt 12 kapitlet 62 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994#K12R15. Detta gäller då hyresförhållandet upphört och hyresgästen lämnande lägenheten för två år sedan. Då er dotter flyttade ifrån lägenheten för tre år sedan och vad jag förstår hyresförhållandet då upphörde kan hyresvärden inte längre kräva betalning för hyra och slarvig städning. Om hyresförhållandet fortsatte att bestå efter utflyttning gäller, om din dotter är konsument och hyresvärden näringsidkare, en preskriptionstid på 3 år, enligt 2 § 2 stycket preskriptionslagen, se https://lagen.nu/1981:130. Preskriptionstiden kan brytas och börjas om på nytt genom att t.ex. en faktura skickas till gäldenären. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?