FrågaKÖPRÄTTÖvrigt01/06/2009

Konsumentköp av bil, fel i vara, hävning

Hej, Vi köpte en ny miljöbil i november 2008 och i samband med att vi beställde bilen köpte vi även med tillbehör såsom motorvärmare och farthållare. Bilen betalades innan vi hämtade ut den och vid avhämtning meddelade bilföretaget att de dessvärre inte kunnat koppla in farthållaren eftersom kontakten för kablaget inte passade. Detta berodde på dem i en förändring i produktionen och de hade beställt ett nytt kablage från fabriken. Den skulle komma inom en månad och deras verkstad skulle återkomma. Trots flera påstötningar från oss har bilföretaget inte kunnat ordna fram ett kablage så att farthållaren (som är monterad i bilen) kan användas. Dessutom har de ingen aning om när en sådan kan tänkas levereras. Vi köpte bilen med farthållare för att det var en väsentlig del av bilen och vi undrar om man kan häva bilköpet eftersom de inte levererat den produkt som vi beställt och dessutom betalat för. MVH

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår frågan har du som privatperson köpt en bil av en näringsidkare. Detta innebär att konsumentköplagen (1990:932) blir tillämplig 1§. Avsaknaden av den avtalsenliga utrustningen i fungerande skick kan ses som ett fel i varan 16§. Säljaren har i ditt fall utlovat ett avhjälpande i och med att han i efterhand vill installera det nödvändiga kablaget. Säljaren har rätt att söka avhjälpa felet för att undgå andra påföljder (prisavdrag eller hävning) enligt 27§. Säljarens rätt att försöka avhjälpa felet upphör dock om han inte kan fullfölja denna inom skälig tid. Skälig tid kan med största sannolikhet anses passerad (källa Torgny Håstad – Den nya Köprätten Uppsala 2003 sid 253). Därmed ges möjlighet till prisavdrag eller hävning enligt 28, 29§§. I Frågan framgår att hävning är vad ni helst vill uppnå. För att få häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen. Här skall en helhetsbedömning göras i det enskilda fallet, alltså utifrån vad felet inneburit för dig. Viss hänsyn tas dock till vad en köpare i allmänhet skulle anse om felet. Görs bedömningen att den normale köparen skulle uppfatta felet som ringa så kommer bevisbördan för att felet varit väsentligt att landa på dig vid en eventuell prövning. Du anger i frågan att ”farthållaren var en väsentlig del av bilen”, värt att notera blir här att det är felet som skall vara väsentligt. dvs i detta fal avsaknaden av fungerande farthållare. Prisavdrag är som nämnt ett ytterligare alternativ och dess storlek skall svara mot felet. Slutligen kan du själv avhjälpa felet vid annan verkstad och sedan kräva prisavdrag från säljaren för avhjälpandekostnaderna 27§st2, 28§st2. Sammanfattningsvis kan det bli svårt med hävning men möjligheterna till prisavdrag tycks goda. Konsumentköplagen hittar du https://lagen.nu/1990:932. Jag hoppas att jag förstått frågan korrekt och att svaret kan hjälpa dig. Med vänlig hälsning
Erik NisshagenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo