FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt18/11/2008

Förlorat aktiebrev

Hej! Min bror som avled tidigare i år var delägare till aktiebolag. Nu när min brors del av aktiebolaget ska säljas till de två kvarvarande delägarna, så kan vi inte hitta det aktiebrev som bevisar hans ägarandel i företaget. Är det möjligt för oss att sälja hans del av företaget utan att ha tillgång till detta aktiebrev? Nuvarande delägare kräver detta vid försäljningen. Jag tror att aktiebrevet eventuellt har förvarats på företaget och att de två kvarvarande delägarna har rivit det. Jag har dock inga bevis för detta.

Lawline svarar

Hej! Som jag ser ditt fall finns det två scenarion; Det ena är att din bror inte har tagit ut något aktiebrev, vilket inte är nödvändigt att göra på grund av att bolagets aktiebok enligt 5§ 5 Kap. Aktiebolagslag (2005:551) (nedan kallad ABL) skall innehålla bl.a. huruvida aktiebrev har utfärdats. Bolagets styrelse har under straffansvar skyldighet att se till att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig. Detta framgår bland annat av ABL 5:7. Du kan alltså begära att få se aktieboken hos bolaget (ABL 5:10). Har du tur är inte aktiebrevet utfärdat. Det blir mer komplicerat om aktiebrevet har försvunnit. Av ABL 6:6 2st framgår indirekt att detta måste dödas enligt lag (1927:85) om dödande av förekommen handling (nedan kallad DL). Denna lag föreskriver hur värdepapper vid behov kan fråntas sitt värde så att ett nytt värde papper kan utfärdas i dess ställe. Av 1§ 1st DL framgår att handling måste dödas om det kan antas att den förstörts eller kommit bort. Hur ansökan om dödning skall ske framgår av 2§ DL, d.v.s. skriftlig ansökan till rätten vid den ort där förpliktelsen skall fullgöras. I detta fall är det aktiebolaget som skall förpliktas att utge nytt aktiebrev, varför ansökan ställs till tingsrätten på den ort där bolagets styrelse har sitt säte. Var detta är framgår av bolagsordningen och den är offentlig genom aktiebolagsregistret. I ansökan skall det anges uppgifter om handlingens innehåll (3§ DL), i detta fall de uppgifter som ett aktiebrev enligt ABL 6:2 måste innehålla. Bolaget måste underrättas om att ansökan om dödning har lämnats in (4 & 11§§ DL). Dödande av förekommen handling tar tid eftersom rätten måste ge ut en kungörelse och därefter vänta minst ett och högst två år efter kungörelsedagen (6§ DL). Detta görs för det fall din bror sålt eller pantsatt sitt aktieinnehav utan ha anmält det till bolaget. Även om du måste döda aktiebrevet har du rätt enligt ABL 4:37 och 4:43 utöva de rättigheter du har som aktieägare vid bolagsstämma o.s.v. Framför allt skall du utöva dina rättigheter om du inte litar på de två andra delägarna. Överlåtelse av aktier sker genom att en ny köpare för styrelsen visar upp ett aktiebrev med en tecknad överlåtelseförklaring (ABL 5:9). I ditt fall antar jag att de två kvarvarande personerna även utgör bolagets styrelse. Detta borde innebära att det räcker med att du får betalt för aktierna och att styrelsen därefter inför de två andra ägarna såsom ägare till din brors aktier. Vänliga hälsningar
Kenneth WallinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”