FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/12/2008

Samäganderätt

Hej! Min föredetta sambo bor kvar i vårt gemensamt köpta hus. Han har bott där i nu femton år efter seperationen. Jag och barnen flyttade därifrån, utan någon bodelning. Han har alltid sagt att han ska missköta huset så mycket som möjligt, bara för att jag ska få så lite som möjligt av min del, när han löser ut mig. Han har verkligen gjort som han sagt. Han har bla inte någon värme i huset. Den satte han visserligen igång lite, för några dgr sedan för hunden, som är långhårig började skaka. Själv satt han med ytterkläder. Han har aldrig renoverat något, som gått i sönder efterhand. Det jag undrar är om inte han är skyldig att underhålla huset, eftersom han bott kvar där? Finns det någon lag om det? Han vägrar att lösa ut mig. Finns det något sätt som kan tvinga honom till det, eftersom han vill bo kvar?

Lawline svarar

Hej! Då ni gemensamt äger fastigheten innehar ni den med samäganderätt, vilket medför att samäganderättslagen blir tillämplig på er situation. Se lagen i dess helhet https://lagen.nu/1904:48_s.1. Det kan nämnas att denna lag är dispositiv vilket gör att dess bestämmelser gäller om ni inte avtalar om något annat. Som huvudregel krävs alla delägares samtycke för att kunna förfoga över fastigheten men som delägare har man dock vissa rättigheter att handla på egen hand. Enligt lagens 2§ har du rätt att på egen hand vidtaga nödvändiga och brådskande åtgärder som inte tål att uppskjutas, bl.a. sådana som äro föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet eller åtgärd för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring. Om regeln vidtas på ett korrekt sätt blir samtliga delägare skyldiga att bidraga till åtgärden, således hälften av kostnaden om ni äger 50 procent vardera, se 15§. Däremot stadgar lagen ingen skyldighet att handla. Enligt 3§ kan du istället ansökan om att rätten förordnar om en god man som då ansvarar för fastighetens bevarande. Gode mannens får då till exempel rätt att vidtaga förvaltningsåtgärder, ex. han har rätt att ingå rättshandlingar som syftar till att reparera, bevara eller bättre ekonomiskt utnyttja egendomen. Ett tredje alternativ som kanske är det bästa, är att sälja fastigheten. Du har rätt att utan samtycke själv förfoga över din del av fastigheten och således lägga ut den till försäljning. Att köpa 50 procent av en fastighet må visserligen inte vara särskilt attraktivt men det kan alltid fungera som ett bra påtryckningsmedel så att din före detta i bästa fall slutar med sitt beteende. Annars erbjuder 6§ dig en möjlighet att ansöka hos tingsrätten att de bjuder ut hela fastigheten till försäljning på en offentlig auktion. Detta kan du göra utan hans samtycke och det enda som kan stoppa tingsrätten från att göra detta är om han kan visa att synnerliga skäl mot ett sådant handlande föreligger. Även detta är ett bra påtryckningsmedel för att han frivilligt skall lösa ut dig. Annars verkar en försäljning genom rättens försörjning vara det bästa alternativet i din situation. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000