FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt05/10/2008

Vilket ansvar har en suppleant i AB?

Hej, Min släkting driver ett AB som ensamföretagare och är ordinarie ledamot i styrelsen. Jag är ombedd att vara suppleant (som enda ytterligare medlem i styrelsen). Jag kommer inte vara på något sätt inblandad i företagets affärer el ekonomi. Min fråga: Vilket ansvar har jag gentemot kunder, ev fordringsägare och myndigheter om min släkting avlider el om företaget kommer på obestånd? mvh

Lawline svarar

Hej, Den grundläggande principen är att aktieägare i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för de förplikteser och skulder som bolaget har ådragit sig Aktiebolagslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM (ABL) 1:3. Det viktiga att påpeka att då styrelsen företräds av en styrelsesuppleant enligt ABL 8:3 har denne samma rättigheter och skyldigheter som en ordinarie styrelseledamot. Detta betyder att om du deltar i styrelsearbetet kan du komma att bli personligt ansvarig om styrelsen bryter mot någon av de regler som genererar personligt ansvar. Viktigt att notera att om du aldrig blivit inkallad att arbeta i styrelsen har du ett begränsat ansvar. Det finns dock undantag till huvudregeln om inget personligt ansvar, framför allt vid konkurs, då företaget hamnar i en ekonomisk kris. Styrelsen kan komma att bli personligt ansvarig om de inte fullgör sin plikt enligt 25 kap. 13§ och 18§ om att upprätta en kontrollbalansräkning då det egna kapitalet undersitger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Följer styrelsen dock ABL regler kan i princip enligt huvudregeln inget personligt ansvar komma på fråga. Och deltar du inte i styrelsearbetet överhuvudtaget under AB:s "levnadstid" kommer su ha begränsat ansvar i en eventuell konkurs. Vänligen,
Charlene HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”