FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/10/2008

Ändringar i lokal

En redogörelse kring hyresgästens (i lokal) rätt att utföra ändringar i lokalen samt dennes rätt till ersättning efter obefogad uppsägning när ändringar utförts.

Lawline svarar

Hej, Det är svårt att ge dig ett korrekt svar när du ej skriver vad det är för ändringar det rör sig om. Hyra av lokal regleras i 12 kap jordabalken (JB), se https://lagen.nu/1970:994#K12 , och när det i lagtexten står lägenhet menas både bostadslägenhet och lokal, 12 kap 1 § 3 st JB. Enligt 12 kap 24 § JB har hyresgästen en skyldighet att väl vårda lokalen. Huvudregeln är att man ej får göra ändringar i lokalen. Dock finns det undantag från denna regel i 12 kap 24 a § JB. Man får på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Exv montering av persienner, byte av golvlister, byte av innerdörrar, uppsättning av träpanel m.m. Det är alltså frågan om vissa reparationer. Det är tex ej tillåtet att ändra lokalens planlösning på olika sätt eller utföra åtgärder som inte lätt går att återställa ex ombyggnationer. Om de ändringar som hyresgästen gör faller utanför 12 kap 24 a § JB blir 24 § tillämplig och hyresgästen åsidosätter då sin skyldighet att väl vårda sin lägenhet. Är detta fallet kan hyresvärden säga upp lokalen enligt 12 kap 42 § 1 st 6 p JB. För detta krävs dock att du som hyresgäst fått chans att vidta rättelse. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000