Preskription av fordran för kommun

2008-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Har kommunen rätt att efterkräva ersättning för vatten 5år tillbaka i tiden? dom har ej läst av mätaren efter jag flyttade in, eller kan dom bara gå tre år tillbaka i tiden.
SVAR
Hej,

detta regleras i första hand i avtalet mellan dig och vattenbolaget, under förutsättning att det är en privat aktör. Om detta inte är reglerat i avtal blir Preskriptionslagens regler tillämpliga (lagen hittar du här). Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, under förutsättning att inget preskriptionsavbrott gör inom denna tidsperiod preskriberas alltså fordran (vattenräkningen). Emellertid gäller en preskriptionstid om 3 år för s.k. konsumentfordringar, d.v.s. för sådana tjänster som en näringsidkare tillhandahåller en konsument. Svaret på din fråga blir alltså avgörande av vem som tillhandahåller ditt vatten. Om det rör sig om en näringsidkare kan bolaget således inte begära ersättning efter 5 år. Om det däremot är kommunen som tillhandahåller tjänsten såsom en allmän service gäller den allmänna preskriptionstiden på 10 år. Treårspreskriptionen kan vara tillämplig även när en tjänst har tillhandahållits av ett statligt eller kommunalt organ. Detta gäller dock bara om det offentliga organet kan anses ha handlat i egenskap av näringsidkare. Är det fråga om en fordran som härrör från ren myndighetsutövning är inte bestämmelserna om treårspreskription tillämpliga. Av din fråga kan jag dessvärre inte ge dig ett exakt svar utan svaret blir avgörande av hur och i vilken form kommunen tillhandahåller vattnet.

Mvh
Ola Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1280)
2020-03-29 Namnbyte på en biljett
2020-03-26 Skyldigheten att lyda när någon ber om en tjänst?
2020-03-25 Upprättande av fullmakt
2020-03-24 Uppsägning av gymkort

Alla besvarade frågor (78659)