FrågaAVTALSRÄTTGåva12/11/2008

En gåvotransaktions bindande verkan

går det inte att ångra sig på något sätt efter man har gett bort egendomen i gåva? inte ens om personen man ger bort till gör något hemskt mot en? Eller om det blir en förlust för gåvogivaren tex att han har förlorat pengar och kan därför inte ge bort pengar eller att han gått i konkurs eller dylikt?

Undrarande

Lawline svarar

Hej!Oavsett om äganderätten övergår på ett oneröst sätt, dvs genom exempelvis köp, byte etc eller på ett benefikt sätt genom gåva eller arv så ger detta ingen skillnad rent äganderättsligt. Både förvärvssätten ger i sig lika bindande och giltiga övergångar av äganderätten. Detta medför att en genomförd gåvotransaktion inte kan "ångras" inte ens om personen som mottager gåvan senare gör något hemskt mot dig eller att du gjort en senare förlust.Däremot gäller som huvudregel att ett löfte om en gåva som avgivits inte är bindande, det vill säga att personen som givit löfte att ge en gåva ej är bunden att fullfölja den. Detta följer av gåvolagen, se https://lagen.nu/1936:83 .Det finns endast 2 undantag från denna huvudregel och det är om gåvolöftet vidtagits i skuldebrev eller annan urkund och denna urkund överlämnats till gåvotagaren. Undantag två är att omständigheterna vid gåvolöftets tillkomst är sådana att löftet var avsett att komma till allmänhetens kännedom, se GåvoL 1§.I 5§ GåvoL stagdas vidare undantag från de undantag som ges i 1§ GåvoL, vilket medför att gåvolöftet trots att det anses bindande enligt 1§ GåvoL ej anses som bindande. Undantagen är om gåvotagaren har gjort gåvogivaren en "märklig orätt", vilket innebör att gåvotagaren företar något "hemskt" etc alternativt att gåvogivarens förmögenhetsvillkor är så försämrade att utkrävande av gåvan skulle vara uppenbart obilligt, kan den återkallas eller minskas. Detta gäller dock enbart efter det att gåvan blivit utfäst men innan den blivit fullbordad.Avgörande blir med andra ord huruvida gåvotransaktionen genomförts eller ej. Genomförd gåvotransaktion är bindande som huvudregel medan en icke genomförd gåvotransaktion som huvudregel ej är bindande.Med vänliga hälsningar

Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning